Automatyka przemysłowa, sterowanie maszyn, usługi - Głuchołazy, Nysa, Prudnik


Wykonujemy instalacje od 1989 r.

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym.
instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
 

Automatyka, Sterowanie, Kontrola i Pomiar

- Automatyka urządzeń instalacyjnych - Obecnie wiele urządzeń domowych i przemysłowych posiada zintegrowane systemy sterowania. Umiejętne ich ustawienie bywa trudne nie tylko ze względu na skomplikowane procedury nastaw urządzeń ale również ze względu na złe oczujnikowanie środowiska pracy urządzenia. Przykładowym częstym błędem instalatorów systemu centralnego ogrzewania jest stosowanie jednego globalnego czujnika temperatury lub w przypadku wielu czujników, niedostosowanie instalacji do mierzonych potrzeb. Zła współpraca automatyki z instalacją bardzo często powoduje gorszą sprawność całego systemu a zatem straty pieniężne lub konieczność ciągłego nadzoru nad instalacją.

- Automatyka przemysłowa - Dzięki wiedzy i umiejętności programowania sterowników PLC głównie firmy SIEMENS świadczymy usługi w zakresie projektowania systemów automatyki przemysłowej. Sprawdzamy się tam gdzie możliwe jest zastąpienie procesem automatycznym prac wykonywanych przez człowieka. Automatyzacja procesów produkcyjnych to wzrost rentowności wytwarzanego produktu. Bardzo często automatyzacja choćby części procesu to wymierne korzyści materialne dla zakładu produkcyjnego.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu analizy możliwości wdrożenia systemu automatyki w Państwa firmie.

- Kontrola i pomiar

Oferujemy pomiary ochronne odbiorcze pomontażowe i okresowe oraz kontrolę aktualnego stanu ochrony przeciwporażeniowej na podstawie normy PN-IEC 60364-6-61:

Wykonujemy próby odbiorcze w zakresie:
  • próba ciągłości i pomiar rezystancji przewodów ochronnych
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar rezystancji podłogi i ścian
  • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiar rezystancji uziemień roboczych i piorunochronnych
  • pomiar spadku napięcia

Próby okresowe skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat natomiast w przypadkach gdy mamy do czynienia z warunkami podwyższonego zagrożenia dla ludzi należy upewnić się jaki jest okres przeprowadzenia prób.

Wymiana pieców,
na paliwo stałe płynne
i gazowe

INSTALACJE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

 
Zakład Instalacji Wod-kan, CO i GAZ
CELARY MIECZYSŁAW

48-340 Głuchołazy
ul. Os.Pasterówka 32, Konradów

48-340 Głuchołazy

NIP: 755-000-22-49

instalacje Wod-kan, CO i GAZ:
tel. +48 77 439 10 87
kom. +48 601 696 426