Instalacja elektryczna, pomiary elektryczne - Głuchołazy, Nysa, Prudnik


Wykonujemy instalacje od 1989 r.

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym.
instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
 

Instalacja Elektryczna

Działamy w oparciu o zdobyte doświadczenie i świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się urządzeniami elektroenergetycznymi w zakresie eksploatacji oraz dozoru.

Nowe instalacje elektryczne wykonujemy na podstawie projektu budowlanego spełniającego wymagania prawne prawa budowlanego, oraz na podstawie norm obowiązujących w naszym kraju. Szczególnie normy PN-IEC 60364 'Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych'. Wykonujemy również remonty i modernizacje instalacji w celu dostosowania do obecnych wymogów bezpieczeństwa.

Szczególną uwagę zwracamy na funkcjonalność i bezpieczeństwo nowopowstałych instalacji elektrycznych. Z zaniepokojeniem obserwujemy ignorowanie wielu założeń dotyczących norm i przepisów zawartych w projekcie budowlanym w nowopowstających instalacjach.

Dokonujemy podłączeń, remontów oraz napraw maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Wymiana pieców,
na paliwo stałe płynne
i gazowe

INSTALACJE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

 
Zakład Instalacji Wod-kan, CO i GAZ
CELARY MIECZYSŁAW

48-340 Głuchołazy
ul. Os.Pasterówka 32, Konradów

48-340 Głuchołazy

NIP: 755-000-22-49

instalacje Wod-kan, CO i GAZ:
tel. +48 77 439 10 87
kom. +48 601 696 426